Dünya çapında 1000'den fazla ocak ve çukurda HeidelbergCement, yerel flora ve faunanın çeşitliliğini artırarak maden çıkarma sırasında ve sonrasında biyoçeşitliliği yönetmeye kararlıdır.

Biyoçeşitlilik Proje Yarışması, HeidelbergCement tarafından önerilen bir bilimsel ve eğitim yarışmasıdır. Yarışma her iki yılda bir gerçekleşir ve ulusal ve uluslararası düzeyde eşzamanlı olarak yürütülür. Amacı, madencilik alanlarının organik değeri hakkında farkındalık yaratmak ve  bunu daha fazla geliştirmek için yeni yollar bulmaktır.

Biyoçeşitlilik proje yarışması 4 kez düzenlendi ve 1400'den fazla proje teklifi sunuldu; bunlardan 370'u araştırma döneminde yer almak üzere seçildi. Bu projeler yaklaşık bin araştırmacıya ev sahipliği yapmış ve binlerce paydaşa ulaşmıştır. Toplamda, ulusal ve uluslararası kazananlara ödül karşılığı olarak neredeyse 1 milyon Euro para ödendi.

4’üncü Biyoçeşitlilik Proje Yarışması : (2018)

HeidelbergCement dünya çapından  araştırmacıları, öğrencileri ve vatandaşları, maden sahalarına biyoçeşitlilik projeleri sunmaya davet ediyor. Adaylar, katılan maden sahalarından birinde proje fikri geliştirmeye ve 20 Kasım 2017 tarihine kadar web sitesi üzerinden 'proje teklifi' sunmaya davetlidir.

1 Aralık 2017 tarihine kadar her ulusal yarışmanın Biyoçeşitlilik proje yarışması jürileri, yarışmaya girebilecek projeleri seçecektir. Tüm yarışmacılar, daha sonra Ocak ve Eylül 2018 tarihleri arasında proje fikirlerini ve araştırmalarını sürdürmeye davet edecekler. Seçilen tüm projeler ulusal ve uluslararası düzeyde eşzamanlı olarak yarışacaktır.

Araştırma döneminin sonunda katılımcılar, en fazla 10 sayfalık bir 'nihai proje raporu' sunmak zorundadırlar. Raporlar yerel dilde ve İngilizce olarak yazılabilir. Bununla birlikte, uluslararası jüri, uluslararası ödüller için İngilizce olarak sunulan nihai proje raporlarını dikkate alacaktır. Nihai raporların son teslim tarihi 20 Eylül 2018'dir.

Ulusal ve Uluslararası Ödüller 2018

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek yarışmada  tüm katılımcılara yönelik daha adil olan bir yarışmaya imkan sağlamak için her biri 3 proje alt kategorisine sahip iki ana kategori halinde bölünmüştür.

Bilimsel Araştırma kategorisine dahil olan alt proje kategorileri şunlardır:

 • Biyoçeşitlilik Yönetimi
 • Habitat ve Türlerin Araştırılması
 • Maden saha sınırlarının ötesinde biyoçeşitlilik yönetimi

Sosyal Fayda kategorisine dahil olan alt proje kategorileri şunlardır:

 • Biyoçeşitlilik ve eğitim
 • Maden sahaları ile yerel toplulukları birleştirmek
 • Öğrenci sınıfı projesi (ilk ve orta dereceli öğrenciler için)

Ulusal düzeyde, kazananlara, bilimsel araştırma kategorisindeki en iyi projeler için 2500 € ve 5000 €, sosyal fayda kategorisindeki en iyi projeler için 2500 € ve 5000 € ödül verilecektir.

Uluslararası düzeyde, 6 alt kategoriden her birinde en iyi olan projelere 10.000 € ödül verilecektir. Bütün projeler arasında seçilecek en iyi proje en büyük ödül olan 30 000 €’yu alacaktır.

Ulusal ve uluslararası kazananların isimleri 2018 sonbaharında açılanacaktır.

Ne tür projeler arıyoruz?  

Bilimsel Araştırma Kategorisinde:

Biyoçeşitlilik Yönetimi kategorisi için:

 • rehabilitasyon konseptleri / yöntemleri / projeleri
 • üretim sırasında biyoçeşitliliği artıran projeler
 • Alanlarımızdaki bitkiler ve hayvanlar için yeni yaşam alanları / yerleşim yaratan projeler
 • Yönetim ve rehabilitasyon tekniklerinin optimizasyonu

>Hedef: Maden çıkarma sırasında ve sonrasında biyoçeşitliliği teşvik etmek

Habitat ve Türlerin Araştırılması kategorisi için:

 • bilimsel araştırmalar, kartografi, anketler araştırması:

> Hedef: Madencilik alanlarındaki biyoçeşitlilik ile ilgili bilimsel bilgiyi artırmak ve madenlerdeki yönetim faaliyetlerini geliştirmek.

“Maden Saha Sınırlarının Ötesinde Biyoçeşitlilik Yönetimi” kategorisi için:

 • Habitat bağlantısı, kent ve peyzaj ekolojisi, yeşil altyapı ve biyoçeşitlilik önlemleri üzerine çalışma

> Hedef: Maden sahası ile komşu çevre arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamak ve geliştirmek 

Sosyal Fayda Kategorisinde:

'Biyoçeşitlilik ve Eğitim' kategorisi için:

 • Eğitim materyalleri ve programları
 • Paydaşlar, müzeler, laboratuvarlar, sanatsal etkinlikler, doğa etkinlikleri, vb.

> Hedef: Yeni eğitim araçları ve etkinlikleri geliştirerek biyoçeşitliliğin önemi konusunda farkındalık yaratmak.

'Maden Sahaları ile Yerel Toplulukları birleştirmek' kategorisi için:

 • Yeşil köprüler, böcek otelleri, yuva kutuları, çatı ekimi, kentsel / ocak bahçe işleri yaratılması…
 • Ocak içerisinde doğa parkurları, rekreasyon alanları, izleme platformları oluşturma

> Hedef: Yerel paydaşları hem maden sahası hem de yerel topluluktan yararlanan biyoçeşitlilik eylemlerine dahil etmek.

'Öğrenci sınıfı projesi' kategorisi için:

 • Sadece ilk ve orta dereceli okullar katılabilirler.
 • Bir okul öğretmeni liderliğindedir.
 • Proje, yukarıdaki konuların herhangi biri olabilir.

> Hedef: Genç öğrencileri doğayı incelemeye teşvik etmek
 

Tüm yarışmacılar, şirketin alana özel sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine ve bu toplantıda verilen şartlara uymak zorundadır. Sağlık ve güvenlik yönetmeliklerini takip etmeyen herhangi bir kişi derhal diskalifiye edilecektir (bir takımın olması durumunda takımınızın tamamı diskalifiye olur.)

Daha Fazla Bilgi? Nasıl Katılınır?’a tıklayın.