Biyoçeşitlilik proje yarışmamızın tanıtımları ulusal koordinatörümüz Çağlar Geven tarafından Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesilerinde 1-9 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılmıştır.

1 Kasım 2017 tarihinde; Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesinde Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma ÇOLAKOĞLU, Dekan Yardımcısı Ekrem Şanver ÇELİK ve ulusal jüri üyemiz Prof. Dr. Sezginer Tunçer ile biyoçeşitlilik proje yarışmamız hakkında bir görüşme yapılmıştır. Dekanımız Sn. Çolakoğlu yarışmanın bölüm ve üniversite içinde duyurulması için her türlü desteği vereceklerini ifade etmiştir.  

Aynı gün Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Biyoloji bölüm başkanımız Prof. Dr. Bülent Gündüz ile de biyoçeşitlilik proje yarışmamız hakkında görüşülmüştür. Kendisi yarışmanın üniversite sanayi işbirliğini arttıracak olmasından ötürü yarışmayı çok değerli bulmuştur. Daha sonrasında konuya ilgisi olan biyoloji bölümü öğrencileriyle buluşularak yarışmamızla ilgili bir sunum yapılmıştır.

8.11.2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Biyoloji eğitimi anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Levent Turan ile görüşülmüştür. Daha sonrasında 2. Ve 4. Sınıf öğrencilerine yarışmamız hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuş, soru ve cevap bölümünde daha detaylı olarak geçmiş projeler hakkında bilgi verilmiş, hem de biyoçeşitlilik konusunda çok yararlı fikir alışverişlerinde bulunulmuştur.

9.11.2017 tarihinde Gazi Üniversitesi Biyoloji eğitimi anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Mustafa Yel ile görüşülmüştür. Aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan Dr. Nurcan Uzel hanıma yarışmamız hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Kendisi, yarışmanın bölümde herkese duyurulması için her türlü desteği vereceğini ifade etmiştir. Yine aynı gün Ankara Üniversitesi biyoloji bölüm başkanı Prof. Dr. Ahmet Altındağ ile görüşülmüştür.  Yarışmayı ve önceki projeleri çok ilgi çekici bulan Prof. Dr. Ahmet Altındağ, bölüm içinde yarışma tanıtımlarının yapılması için destek olacaklarını ifade etmiştir.