The goal of this project is to produce a map of the types of habitats at the quarry. The field data—which is collected using modern-day technology (a Phantom 3 camera)—is to be processed through a GIS, re-evaluated at the field, and finally assembled into the desired map.

Final result - Map of types of habitats in the Ribnica Quarry!

Nakon obrade prikupljenih podataka koristeći ArcView GIS 3.2.a softver, projekat je konačno realiziran i sretni smo da možemo predstaviti konačan rezultat našeg rada - mapa tipova staništa na području kamenoloma Ribnica! After data processing by using ArcView GIS 3.2.a software, project is finally done and we are happy to represent the final result of our work - the map of types of habitats in the Ribnica Quarry!

Devamını oku
29Eyl

Posjeta žirija / Jury visit

30. augusta u Kaknju su nas posjetili članovi žirija. / On August 30th we had visit from jury members, in Kakanj.

Devamını oku
18Eyl

3. i 4. pilot područje / 3rd & 4th pilot area

24. 8. smo ponovo izašli na teren i napravili fotografije preostala dva pilot područja koja su označena na priloženoj slici, u predjelima ispod najniže etaže kamenoloma i predstavljaju vegetaciju oko puteva u kamenolomu. Sa ovim izlaskom na teren, završili smo prikupljanje podataka i sada možemo početi sa obradom istih i georeferenciranjem u QGIS-u. On August 24, we made airshots of the remaining two pilot areas that are marked on first photo. Those are areas below the lowest quarry floor and...

Devamını oku
07Eyl

Obrada / Editing

Snimljene fotografije smo obradili u GIMP 2 softveru i Image Composite Editor softveru. We edited taken pictures in GIMP 2 software and in Image Composite Editor software.

Devamını oku
17Tem

Vrijeme je za mapiranje / It's mapping time :)

Naša druga posjeta kamenolomu “Ribnica” rezultirala je aerofotografijama odabranih područja. Također, malo smo se i zabavili za vrijeme pauze, čekajući dozvolu za rad u sigurnim uslovima. / The result of our second visit to quarry “Ribnica” are airshots of chosen areas of quarry. Also, we had fun while taking a break of work on a hot summer day and waiting for permission to work in safe conditions.

Devamını oku
17Tem

Terenski rad / Field work

Sjajno smo se proveli na terenu u kamenolomu dok smo pravili fotografije podrucja za nasu mapu. / We had a great time by the quarry taking pictures of the area for our map.

Devamını oku
08Tem

Planiranje i pripreme za teren / Planning and filed work preparations

Prikupljanje i proučavanje literature, pripeme i planiranje terena. Collecting and studying literature, doing preparations and planning field work.

Devamını oku
07May