Service efficiency is directly proportional with biodiversity in the ecosystems that are formed by mutual interaction between animate and inanimate environment.  Biodiversity shows a change with the effect of biotic and abiotic factors. In today’s world, the most hazardous factors regarding biodiversity stem from human actions. In order to protect and increase biodiversity, people need to adopt sustainable living habits.

Bozalan clay quarry carries crucial importance in recreating biodiversity since it is close to numerous nature protection zones with rich biodiversity. In addition, the area has high potential in sustainable living. Rehabilitation works are intensifying on biodiversity and sustainable living model in this district due to these two factors.

Within the project of clay quarry area framework, a natural life campus is planned examplifying sustainable living actions such as increasing biodiversity, protection of natural sources, energy efficiency, ecologic construction, waste management, environmental awareness, and communal sharing.

 

Canlı ve cansız çevrenin karşılıklı etkileşiminin oluşturduğu ekosistemlerde hizmet verimliliği biyoçeşitlilik ile doğru orantılıdır. Biyoçeşitlilik, biyotik ve abiyotik faktörlerin etkisiyle değişkenlik göstermektedir. Günümüzde biyoçeşitlilik üzerindeki en büyük olumsuz faktör insan kaynaklı faaliyetlerdir. Biyoçeşitliliğin korunumu ve arttırılması için insanlar sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları edinmelidir.

Zengin biyoçeşitliliğe sahip doğa koruma alanlarına yakınlığı sebebiyle Bozalan Kil Ocağında biyoçeşitliliğin yeniden sağlanması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca taş ocağının bulunduğu bölgenin sürdürülebilir yaşam potansiyeli yüksektir. Bölgenin öne çıkan bu iki önemli niteliği sebebiyle rehabilitasyon çalışmaları biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir yaşam modeli üzerine yoğunlaşmaktadır.

Faaliyetini tamamlamış kil ocağı alanı proje kapsamında; biyoçeşitliliğin arttırılması, doğal kaynakların korunması, enerji etkinliği, ekolojik yapılaşma, atık yönetimi, çevresel farkındalık, toplumsal paylaşım gibi sürdürülebilir yaşam faaliyetlerini örnekleyen bir “doğal yaşam kampüsü” olarak planlanacaktır.