DOĞAN, N.EMREHAN
Cu, 19/01/2018 - 06:54

Bilindiği gibi, taş madenlerinde ortaya çıkan kireç tozu, canlıların sağlığını tehdit etmektedir.
Bu kireç tozu bitkilerin yüzeyine yapışarak fotosentez yapmasını engellerken, diğer canlıların da solunum sistemine zarar vermektedir.
Bu etkinin önüne geçebilmek için, biyo duvar inşa etmeye karar verdik.