У порожистій частині Дніпра розташовано понад десять кар’єрів, з яких найбільшим є Рибальський. Різноманіття кар’єрів (положення, режим використання, тривалість існування) сприяло тому, що вони стали унікальною природною лабораторію для дослідження біорізноманіття, і зокрема флори, яка спонтанно поселяється в кар’єрах. Рослини демонструють різні адаптаційні можливості в нових умовах, які, однак, є подібними до природних оселищ на виходах гранітів Порожистого Дніпра.
Саме тому кар’єри є зручними для організації захоплюючих порівняльних досліджень, які можуть мотивувати дітей до подальшої участі у вивченні природи та прийнятті управлінських рішень для сталого розвитку. В ході проекту діти та педагоги матимуть можливість порівняти видовий склад флори Рибальського кар’єру із скельними виходами, розташованими біля місць їхнього проживання, а можливість контакту з експертом з біорізноманіття сприятиме швидкому навчанню визначати види в природі.
Метою проекту є залучення молоді, які живе у селах біля Рибальського кар’єру, до процесу збереження природної флори не тільки у дикій природі, але й в умовах гранітних кар’єрів, сприяння комунікації між дітьми та вчителями сіл Порожистого Дніпра, популяризація ідеї про те, що кар’єри є важливими оселищами існування для багатьох видів організмів.
Окрім освітніх цілей, реалізація проекту буде вагомим внеском у справу пізнання сучасного стану флори одного з ключових природних регіонів екомережі України, яким є район Дніпрових порогів.