Bu hafta Bozalan maden alanında bitkilendirmeyi etkileyen önemli bir faktörden bahsetmek istiyoruz. Geçmişte de alanda yeşillendirme çalışmaları yapılmış ancak çok verimli olmamıştır. Bunun en büyük sebebi alanda yaygın bulunan keçilerdir. Yapılan bitkilendirme denemelerinin sonucuna baktığımızda keçilerin dikilen fideleri daha büyüme ve çoğalma şansı bulamadan tahrip ettiğini görüyoruz. Projemizde en büyük hedef bitkilendirmeyi sağlayıp biyoçeşitliliği desteklemek olmakla beraber bu hedefe giden ve projemizi başarılı kılacak yol sürdürülebilirlikten geçmektedir.

Bitkilerimizi otlatma baskısından kurtarmak için iki farklı yöntem düşündük. Birincisi, bitkilendirdiğimiz alanı tellerle çevirip keçilerin doğrudan erişimini engellemek. Tel örgümüzün siparişini çoktan verdik. İkinci ise dikeceğimiz Akdeniz tipi tıbbi bitkileri ve makileri keçilerin besin kaynağı olarak kullanmayacağı türlerden seçmeyi hedefledik. Bu konuda araştırmalarımız devam etmektedir.