Zdravíme všechny!
V tomto příspěvku bychom vám rádi přiblížili, na čem vlastně budeme celý rok pracovat.

Prvním krokem v naší práci bylo získání povolení k manipulaci s chráněnými druhy zvířat, dále jsme potřebovali sehnat vybavení a najít literaturu. Poté jsme mohli pokračovat v naší práci. Během mé první návštěvy v pískovně Planá (Šimon bohužel nemohl přijet) jsem objevil několik zajímavých oblastí, jako například staré odkaliště a deponii malé frakce písku, které bychom mohli využít. Na námi vybraných lokalitách budeme měřit specifické geofyzikální veličiny, které ovlivňují organismy, které na/v písku žijí. Také budeme na našich lokalitách chytat a určovat co nejvíce možných druhů bezobratlých. Později získaná data propojíme. Finálním krokem naší práce bude interpretace výsledků, popularizace a prezentace získaných informací co nejvíce lidem, kterých se téma týká, či se o něj zajímají.

Věříme, že pokud dokážeme propojit určité geologické aspekty s výskytem vzácných druhů a cenných ekosystémů, tak bude možné upřednostnit tyto plochy k přírodě blízké obnově ještě před tím, než zde tyto ekosystémy vůbec vzniknou. Tyto lokality mohou později poskytnout vhodné prostředí pro ohrožené a cenné druhy (a pro některé dokonce jedny z posledních útočišť).

Na obrázcích můžete vidět rosničku zelenou, jehlanku válcovitou, myší ocásek nejmenší, mravkolva běžného, samotářskou včelu Nomadu, skokana hnědého, ještěrku obecnou, užovku obojkovou, splešťuli blátivou a užovku obojkovou.