Penetrabilita půdy je geofyzikální veličina užívaná například v zemědělství. Některé nedávné studie poukazují, že tato veličina je poměrně užitečná i v ekologii. Tyto studie se zaměřili na měření parametrů půdy a porovnávali je s populacemi ptáků a včel a parametry jejich nor.

Penetrabilita se měří penetrometrem. Ukazuje nám, jak velikým tlakem musíme působit na substrát, abychom do něj pronikly (u našeho modelu o 6 mm) za použití určité plochy. Primárně se užívá železná tyčka o průměru 6,3 mm, pokud jsou hodnoty neměřitelně malé, použije se redukce na 25,4 mm a příslušný přepočet.

A jak penetrabilita ovlivňuje zvířata a rostliny? Jednoduše – říká nám, jak těžké je pro zvířata hrabat nory a pro kořeny rostlin prorůstat do substrátu.

Chtěli bychom využít penetrabilitu a další geofyzikální veličiny k propojení se specifickými druhy a ekosystémy. Pokud uspějeme, tak bude možné pouze z parametrů půdy usuzovat, jaký ekosystém by se mohl na daném substrátu vytvořit.