V pátek 16. 3. jsme se Šimonem navštívili pískovnu v Plané nad Lužnicí. Účelem naší návštěvy bylo nezbytné papírování, schůzka s vedoucím lomu, specialistkou pro biodiversitu, národním koordinátorem QLA a specialistkou marketingu. Hlavním důvodem naší návštěvy ale bylo vybrání výzkumných ploch a jejich označení. Vybrali jsme pět stejně velikých lokalit s rozdílnými geofyzikálními vlastnostmi a typem porostu popsaných níže. Potom Jakub udělal rohové tyčky označené oranžovým značkovacím sprejem, aby byly naše lokality dobře viditelné pro pracovníky v lomu. Mezitím Šimon zakopal svoje padací pasti (více v jeho připravovaném blogu).

Č. 1: Vlhká písčina poblíž veliké mělké tůně. Písek je průměrně až štěrkovitě zrnitý, obsahuje kameny. Občas je možné najít pískovo-jílovité vložky.
Č. 2: Deposit suchého vátého (=> jemného) písku. Lokalita je vedle smrkovo-borového lesa.
Č. 3: Typická borová rekultivace. Pískovo-hlinité podloží, průměrná hydratace půdy.
Č. 4: Opuštěná sedimentační nádrž. Jemně zrnitý písek, jemně vlhký.
Č. 5: Písčito-hlinitá půda, jemně zrnitá. Nalezli jsme mnoho nor samotářských včel.

Na obrázcích můžete vidět:
Obrázek 1: Jakub označuje jednu z lokalit.
Obrázky 2 až 6: Lokality 1 až 5.
Obrázek 7: Kachna divoká, kterou jsme našli na lokalitě 1.
Obrázek 8: Porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha).