Během naší první návštěvy lokality, kdy jsme vyznačili lokality a umístili pasti, jsme nalezli několik zajímavých bezobratlých. Poblíž odkaliště na čtvrtém stanovišti jsme sebrali malého slíďáka rodu Pardosa, bohužel mladého jedince, tudíž jsme jej nemohli určit do druhu. Příjemným překvapením pak byl nález pobřežnice rodu Saldula, která poskakovala na vlhkém písku na naší první lokalitě a hledala něco k snědku. K naší lítosti se jednalo o samici, tudíž jsme ji mohli určit jen do skupiny druhů, konkrétně skupiny okolo Saldula pallipes. Na první lokalitě jsme též nalezli dalšího mladého slíďáka Pardosa, ale i mladého slíďáka rodu Pirata. Dále pak samici od pavučenky Erigone atra, velmi malého černého pavoučka. Naším posledním nálezem pak byl ostruhovník Stenocranus major, monofágní křís na chrastici rákosovité.
Na obrázku vidíte mladého listovníka rodu Tibellus, kterého jsme ovšem nalezli mimo naše lokality a tudíž jej nesebrali.