V pátek nás v pískovně navštívil člen národní poroty – p. Lorek. Prohlédl si naše výzkumné plochy a dotazoval se na detaily ohledně našeho projektu.

Sobota byla na rozdíl od pátku dnem pracovním. Se Šimonem jsme se v pískovně sešli už ráno a začali s odběrem dat. Šimon vybíral padací pasti, smýkal a prováděl individuální sběr ze země. Já jsem mezi tím vybíral materiál z vrší ve vodě, chytal cedníkem a občas pomáhal Šimonovi s individuálním sběrem. Samozřejmě nemůžu opomenout měření penetrability a odběr vzorků půdy (asi 15 kg, které jsem vezl domů na kole…).

Zároveň jsem pořídil několik fotek, které mohu použít do připravované brožury o geologických fenoménech pískoven.

Brzy přidáme další blogy o ptactvu, obojživelnících a bezobratlých, které jsme během naší návštěvy viděli.

Na obrázcích můžete vidět: 1 až 4 – zajímavé biotopy v pískovně, 5 – limonitizovaná písková konkrece, 6 – malé písečné duny, 7 – vrstvy písku a štěrku.