Nálezy všech nově ojevených druhů byly v pískovně předpokládané, ale i přes to mě potěšily. Nejpěknějším nálezem byly dvě rosničky zelené sedící ve štěrku poblíž tůní. Zajímavé bylo pozorování dvou snůšek skokana hnědého, které se právě líhly, nebo vystopování ropuchy obecné podle vokalizačních projevů. Vypadá to, že pískovna je plná ještěrek obecných. Během naší návštěvy jsem chytil asi deset čolků obecných a asi padesát ykokanů zelených.

Na obrázcích můžete vidět: 1 a 4 - rosnička zelená, 2 a 6 - ještěrka obecná, 3 - samec čolka obecného, 5 - líhnoucí-se pulci skokana hnědého, 7 - ropucha obecná, 8 - samec čolka obecného (kresba břicha může být využita pro identifikaci jedince) a 9 - samice čolka obecného.