V úterý 8.5 přijel Šimon do pískovny posbírat materiál z padací pastí a udělat svou práci. Když přišel na lokalitu č. 1, byl zděšený (alespoň tak zněl v telefonu). Vandalové zničili označení lokality a ukradli padací pasti s celoměsíčními daty. Šimon zkoušel pasti najít ve vedlejším lese a naštěstí našel část jedné pasti se zbytkem materiálu uvnitř, takže jsme nepřišli o celoměsíční data. Během mé dnešní návštěvy (19.5) jsem kromě geologických měření, kontroly vrší a odchytu vážek také obnovil značení lokality č. 1 a zemní pasti na lokalitě. Na každé lokalitě jsem také nainstaloval po domluvě s vedoucím lomu tabulky se zákazem vstupu a informací o výzkumu. Na lokalitě č. 2 někdo vykopal několikametrovou díru, když potřeboval písek. Na této lokalitě nám ale naštěstí zůstaly všechny pasti. Doufáme, že v budoucnu už neztratíme další data.
Na obrázcích: 1 a 2 – zákazové tabulky, 3 – později nalezená past, 4 – 2m díra na lokalitě č. 2.