Během víkendové návštěvy pískovny jsem našel tři rostliny plovoucí játrovky Ricciocarpos natans (nalžovka plovoucí). Tento druh je zařazen na Červeném seznamu mechorostů České republiky jako NT. Zároveň se jedná o první nález druhu v mapovacím čtverci 6654.