Během určování sběrů z pískovny jsem nalezl pět vzácných a ohrožených druhů pavouků. První, kterého vidíte na obrázku, je Oxyopes ramosus, paslíďák keřový, který je vázán na otevřená stanoviště, kterými jsou například stepi nebo vřesoviště. V českém seznamu ohrožených druhů je hodnocen jako téměř ohrožený. Stejně je klasifikován i druhý pavouk, křižák lesklý, latinsky Singa nitidula, který naopak žije na vlhčích místech. Dalším pavoukem zje pak Centromerus incilium, pavučenka teplomilná, která se vskutku vyskytuje na výslunných stráních, stepích a okrajích listnatých lesů. Je hodnocena jako druh ohrožený. Na vlhkých písčitých březích jsme pak našli dalšího pavouka z kategorie ohrožený, a to slíďáka levhartího, Arctosa leopardus. Největší radost nám ovšem udělal nález teplomilné skákavky pozemní, Attulus saltator, vázané na písčité otevřené plochy, stepi a okraje lesů. Je hodnocena jako ohrožená, od roku 2000 byla však v ČR nalezena pouze šestkrát a v jižních Čechách je to druhý nález vůbec! Pro všechny výše jmenované druhy je toto první nález pro pískovnu v Plané.