Çanakkale Bozalan maden alanındaki projemizin Dünya, özellikle Türkiye adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hammaddenin kullanım alanı bilim ve teknoloji ile arttıkça madenciliğin önemi de artıyor, ve bu süreçte maden alanları biyoçeşitlilikten yoksun bir hale geliyor. Biyoçeşitliliğin devamını sağlamak, onu tehtid eden de bizler olduğumuz için bizim görevimizdir. Bu nedenle yaptığımız projeden son derece gurur duyuyorum ve sonuçlarından çok umutluyum.
Defne Sallı