Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi ve aktif olarak proje çalışmalarına katılmalarını sağlamak için önce dikey bahçeleme ile ilgili araştırma yapmaları istendi. Ege üniversitesi botanik bölümü öğretim üyesi Doç.dr. Serdar Gökhan Şenol'un bizlere verdiği seminerler ışığında kullanılacak malzeme ve bitki türlerini belirledik.Öğrencilerimizin bitki fidanlarını ve tohumları itina ile yerleştirmelerini izlemekten okul idarecileri ve sorumlu öğretmenler olarak çok mutlu olduk.

To ensure our middle and high school students are aware of the issue and are interacting with project we asked them to research about vertical gardens. With assistance and seminars from Ege University head of botanical studies Assoc. Prof. Dr. Serdar Gökhan Şenol we were able to determine best materials and plant species to use in our project. As advisors and school administration we were very happy to see us plant seeds and saplings with great care.