Dikey bahçelemedeki bitki kayıplarının damla sulama sistemindeki aksamalardan kaynaklandığı gördük. Sudaki kireç ve toprak zerreleri damla sulama sisteminin verimini düşürdü. Dikey bahçelemenin üst kısmındaki bitkilerde kayıp yaşanmazken aşağı doğru indikçe bitki kayıplarının artığını gördük. Böylece damla sulama tekniğinin dikey bahçelemede rahatlıkla kullanabileceğini ancak düzenli kontrolün belirli aralıklarda yapılması gerektiğini anladık.

We have found out that the reason behind loss of plants in vertical gardens was technical issues in dripping system. The plants on top of the vertical garden have endured without any issues, however, plants growth rate start to reduce and even stop as the garden lies downwards. After conducting an examination we have found out that fur (limestone) and soil particles blocked the holes in dripping system as water flows downstream. Our results have shown that dripping system can be easily and efficiently used in vertical gardens if proper periodic maintenance is conducted.