Snažíme se naše bádání a hledání potenciálů místa pojmout reálně. Sestavujeme mapu vlastníků jednotlivých parcel podle katastrálního úřadu. Našli jsme na území štěrkovny dohromady 5 vlastnících subjektů: stát, církev, obec, kamenivo a soukromé osoby. Realita tedy není tak jednoznačná, jak na první pohled vypadá. Výsledek představuje limity našeho přemýšlení. Místo, kam by se mohlo pokračovat v pravidelném strhávání stěny pro každoročně hnízdění břehulí, bohužel patří soukromým vlastníkům. Také na lokalitě, kde by bylo na první pohled vhodné parkoviště, začínají úzké parcely patřící soukromým majitelům. Musíme naše varianty přehodnotit.