Bu proje ile Bozalan Köyü ve Ezine bölgesinde bulunan hayvanların envanteri çıkarılarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Zooloji Müzesi materyalleri kullanılarak bölgede bulunan türlerin bölge halkına genç nesillere tanıtılması ve hayvanların korunması yönünde eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje sonunda hem bölgenin faunası ortaya konacak hem de bölge halkına ve öğrencilere farkındalık kazandırılacaktır.