Bozalan kil sahasından yılda 1.7milyon ton kil çıkarılmaktadır. Maden sahası 99.27Ha. olup, orman

arazisidir. Ocak sahasına 70m. mesafeden sahaya paralel bir yol geçmektedir. Maden sahasına en yakın

yerleşim yeri 1km. uzaklıkta bulunan Bozalan köyüdür.

Habitat, flora ve fauna açıklaması: 

Akdeniz ikliminin etkisinde bulunan bölgede ana florayı makiler oluşturmaktadır. Ayrıca meşe ve çam

ağaçları ile zeytin ağaçları bölgede bolca bulunmakta ve tarımsal amaçla kullanılmaktadır. Kuşlar,

memeliler, sürüngenler ve omurgasızlar bölgede bulunan ana hayvan türlerini oluşturmaktadır.

 

Devam Eden Rehabilitasyon Çalışmaları

Maden sahasının yola bakan kısmında şevlendirme çalışmaları yapılmıştır. Daha sonra bu bölgenin alt

ve üst sıralarına 300 adet çam ağacı dikilmiştir. Aradaki yaklaşık 2Ha.lık Alana da bölge şartlarına en

uygun olan Korunga bitkisi dikilmiş olup, Bozalan köylülerinin küçükbaş hayvanlarını otlatabilecekleri bir

mera alanı oluşturulmuştur. Her yıl üretimin tamamlandığı bölgelerde bu şevlendirme, rehabilitasyon,

ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları devam edecektir.