Açıklama: 

Yılda 2 Milyon ton kalker üretimi yapılan Muratbey Kalker Sahası Çatalca bölgesinde

bulunmaktadır.Maden ruhsat alanı 195.15 Ha olup işletme izin alanı 120.32 Ha’dır. Maden sahası

şirketimizin tapulu arazisidir. Toplam 8 adet basamaktan oluşan sahada bir adet büyük gölet

bulunmaktadır. Bu göletteki su tozumayı önlemek amacıyla ocak içi yolların sulanmasında

kullanılmaktadır. Ayrıca ocak sahasının yanından Büyükçekmece gölüne uzanan bir ırmak geçmektedir.

 

Habitat, flora ve fauna açıklaması: 

Marmara bölgesinde bulunan saha hem Akdeniz hem de Karadeniz ikliminin etkisindedir. Bu sebeple,

ılıman bir iklimin etkisinde bulunan sahada ana bitki örtüsü makidir. Sahada yabani otlar ile çalılar

bulunmaktadır. Su göletinin bulunduğu bölgede tatlı su balıkları ve kurbağalar yaşamaktadır. Bunlara

ilave olarak; omurgasızlar, sürüngenler, memeliler ve kuşlar sahada bulunan belli başlı hayvanlardır.

Ayrıca bölgede bulunan keklikler endemik anlamda en değerli türdür.

 

Devam Eden Rehabilitasyon Çalışmaları

Ofislerin bulunduğu bölgede ufak bir meyve, sebze bahçesi bulunmaktadır.

Ofislerin bulunduğu bölgede uygun bir yere kümes hayvanlarından oluşan bir çiftlik kurulması

planlanmaktadır.