1. Gönderi

Biyoçeşitlilik Proje Yarışması web sitesinden (http://www.quarrylifeaward.com/) bir Proje Önerisi göndererek, HeidelbergCement'in Biyoçeşitlilik Proje Yarışması’na katılmak için bir başvuru gönderiyorsunuz. Bunu yaparak, aşağıda sıralanan Şartlar ve Koşullara tabi Yarışmaya katılma Şartlarını ve Koşullarını kabul etmiş olursunuz.

2. Tanımlar

"Kategoriler", projelerin hangi bölümlerde uygulanacağı konuların gruplarıdır. Bilimsel Araştırma Kategorisinden gelen projelerin alt kategorileri; Biyoçeşitlilik yönetimi, Habitat ve türlerin araştırması, Maden saha sınırılarının ötesinde biyoçeşitlilik yönetimi. Sosyal fayda kategorisi için, projelerin alt kategorileri; Biyoçeşitlilik ve eğitim, Maden sahaları ile yerel toplulukları birleştirmek ve Öğrenci sınıfı projesi.
"Yarışma", hem Ulusal Yarışma hem de Uluslararası Biyoçeşitlilik Proje Yarışması anlamına gelir.
"Yarışmacı (lar)", Yarışmaya katılmak üzere tek bir öneri ile ilgili olan bir kişi veya kişi grubunu ifade eder.
"Mali Katkıda Bulunma", HeidelbergCement tarafından Yarışma'nın araştırma aşaması ile ilişkili maliyetleri kısmen dengelemek için sağlanan mali katkı anlamına gelir. Her ulusal yarışmada, Biyoçeşitlilik Proje Yarışması Ulusal Koordinatörü, miktarı Katılımcıya temin etmekle sorumlu olacaktır. Miktar, HeidelbergCement'ın takdirine bağlı olacaktır.
"Uluslararası Rekabet", bölüm 8'de tanımlanan rekabet anlamına gelir.
"Uluslararası Kazananlar", Uluslararası Müsabakanın seçilen kazanan yarışmacıları (6 kategori birincisi ve 1 büyük ödül sahibi, Bölüm 11.2'de açıklandığı üzere) anlamına gelir.
"HeidelbergCement" HeidelbergCement AG (Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Almanya) ve Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V., Parc de l’Alliance, Boulevard de France 3 – 5, 1420 Braine-l’Alleud, Belçika anlamına gelmektedir.
"Jüri", Şartlar ve Koşullar'ın 7. bölümünde açıklandığı üzere ya uluslararası jüri ya da ulusal jüriden biri anlamına gelir.
"Ulusal Rekabet", 6. bölümde belirtildiği üzere, her bir ülke veya ülke grubu (varsa) için rekabet anlamına gelir.
"Ulusal Kazananlar", Bilimsel Araştırma Kategorisi ve Sosyal Fayda Kategorisinde, Ulusal Yarışmada kazanan ve 1. ve 2. sırada yer alan yarışmacıları ifade eder.
"Katılımcı Projeler", Ulusal Jüri üyeleri tarafından Sahada Uygulama Aşamasına geçmek için seçilen En İyi Altı Başvuru projesidir.
"Ödüller", Ulusal Kazananlara ve Uluslararası Kazananlara verilen para ödülü anlamına gelir.
"Proje Teklifleri", Yarışma için Yarışmacıların sunduğu ilk proje önerileri anlamına gelir ("Nasıl Katılabilinir" bölümünde açıklandığı gibi).
"Proje Raporları", Proje Teklifleri kendi ülkeleri için En İyi Altı Sunum olarak seçilen (Başvuru Formunda anlatıldığı gibi) Yarışmacıların sunduğu nihai proje raporları anlamına gelir.
"Sahada Uygulama Aşaması", Katılımcı Proje olarak seçilen Katılımcının, Proje Teklifi fikrinin uygulanmasına başlayabileceği dönemdir. Sahada Uygulama Aşaması' nın, Ocak 2018 ile 20 Eylül 2018 tarihleri arasında olacağı belirlenmiştir.
"Kategori", proje konuları 2018’de iki gruba ayrılarak tanımlandı: Bilimsel Araştırma Kategorisi ve Sosyal Fayda Kategorisi.
"Şartlar ve Koşullar" burada belirtilen hüküm ve koşulları ifade eder.
"En İyi Altı Başvuru", bölüm 7.7'de tanımlanan anlamı taşır.
 "Maden sahası", HeidelbergCement'in ya da Yarışmaya katılan bağlı ortaklıkların herhangi birinin arazileri ya da maden alanları anlamına gelir.

3. Uygunluk

3.1 Yarışmacılar, birey veya takım olabilir.
(a) Takımlar yalnızca bir adet Ulusal Yarışmayı seçmeli, birincil irtibat görevlisi seçmeli ve tüm takım üyeleri bu Şartlar ve Koşullar kapsamına uygun olmalı.
(b) Bir kişi sadece bir Ulusal Yarışmayı seçebilir ve sadece kendisi ya da takımın bir üyesi olarak bir kez katılabilir.
(c) Bireyler ve takımlar, iki yarışmaya giremezler.

3.2 Bağımsız kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılmasına izin verilir, ancak bu işbirliği projenin sunulduğu sırada açıklanmalıdır.

3.3 HeidelbergCement çalışanları ve HeidelbergCement'in bağlı şirketlerinin çalışanlarının yarışmaya katılmasına izin verilmez.

4. Proje Teklifi ve Proje Raporları

4.1 Proje Önerileri, (i) Ocak-Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmeli, (ii) 20 Kasım 2017 tarihine kadar tamamlanarak, ulusal jüri seçimi için sunulmalı ve (iii) Katılma Talimatlarına uygun olmalıdır.

4.2 Yarışma başlangıcından önce görevlendirilmiş veya başlatılan bir biyolojik çeşitlilik projesinde birey (ler) veya takımlar halihazırda çalışıyorsa, Yarışmaya önceden var olan proje ile birlikte giremeyebilir. Bununla birlikte, aynı proje yeni bir biyoçeşitlilik yönü eklemek için 2018'de daha da genişletilir veya geliştirilirse, bu yeni yönü ile, HeidelbergCement'ın takdirine bağlı olarak Yarışmaya kabul edilebilir.

4.3 Ulusal Jüriler, sunulan tüm Proje Tekliflerini ve Proje Raporlarını inceler ancak Şartlar ve Koşullara uymayan herhangi bir başvuru HeidelbergCement'ın takdirine bağlı olarak diskalifiye edilebilir.

5. Nasıl Katılabilirsiniz

5.1 "Nasıl Katılabilirsiniz", buradan erişebileceğiniz Biyoçeşitlilik Proje Yarışması için talimatları belirtir.

5.2 HeidelbergCement, "Nasıl Katılabilirsiniz" talimatlarını sabit tutmaya çalışırken, Yarışma süresince mevcut kuralları değiştirme, uyarlama veya kaldırma veya yeni kurallar getirme ihtiyacı doğabilir. Bu nedenle, HeidelbergCement, zaman zaman gerekli olabileceği için "Nasıl Katılabilirsiniz" talimatlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Yarışmacıların, uygun olduklarından emin olmak için sunum öncesinde "Nasıl Katılabilisiniz" talimatlarını kontrol etmeleri esastır.

6. Ulusal Yarışmalar

6.1 Her yarışmacı yalnızca bir (1) Ulusal Yarışmaya katılabilir.

6.2 Her katılımcı, Ulusal Yarışmaya ait olarak belirlenen maden sahalarından birini seçebilecek ve  aynı proje Önerisini yalnızca bir maden sahasına yapabilecektir.

6.3 Katılımcı (lar) ın Proje Önerisi (önerileri) seçtikleri maden sahasına bağlı olarak belirlenir. Bir Yarışmacının oturduğu yer veya uyruğu, hangi Ulusal Yarışmaya girebileceğini belirlemek amacıyla kullanılmayacaktır.

6.4 Ulusal Kazananlar, o ülkenin Ulusal Jürisi tarafından belirlenecek.

6.5 Ulusal Yarışmalar, birden çok ülkeyi bir (1) yarışmaya dahil edebilir. Ödüller için, HeidelbergCement, farklı ülkelerdeki birkaç maden sahasının bir (1) Ulusal Yarışmaya dahil etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, ödüller katılan her ülkeye ayrı ayrı değil, birlikte değerlendirilerek verilecektir.

7. Jüriler

7.1 Her Ulusal Yarışma'nın kazananlarını belirlemek, ulusal Jürinin görevidir.

7.2 Jüri değerlendirme yaparken, "Nasıl Katılabilirsiniz" bölümünde anlatıldığı şekilde değerlendirme yapar. Ayrıca, Jüri bu değerlendirmelerin dışına çıkarak değerli olduğunu düşündüğü bir bölüme de atıfta bulunarak değelendirme yapabilir.

7.3 Ulusal ve uluslararası Jüriler atanacak, denetlenecek ve gerektiğinde HeidelbergCement tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirilebilecektir.

7.4 Her Ulusal Yarışma için ulusal bir Jüri olacaktır. Ulusal jüri üyeleri, bölgesel yaşam alanları ve türleri ile ilgili spesifik bilgiler içeren biyolojik çeşitlilik uzmanlarını içerebilir; HeidelbergCement, bir iş perspektifi için yöneticileri ve HeidelbergCement'in tayin etmeye karar verdiği diğer kişiler için karar verir. Ulusal Jüri üyeleri hem yerel hem de İngilizce dil becerilerine sahip olacaklardır.

7.5 Uluslararası Yarışma için, Uluslararası Kazananları seçecek uluslararası bir Jüri olacaktır.

7.6 Her jüri, müzakerelerinde izlemek istediği usul ve uygulamaları seçme özgürlüğüne sahiptir. Jüri, uygun görülen şekilde karar verme hakkına sahiptir. Her Jüriye gerekli yönerge ve talimatlar verilecektir, ancak Jürilerin bunları takip etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

7.7 Aralık 2017'de her ulusal Jüri, Araştırma Aşamasına girmek için onaylanan ("En İyi Altı Sunum") ilk altı Proje Önerisini seçecektir. En İyi Altı Başvuru, proje maliyetlerine yönelik Mali Katkıda bulunmak için uygun olacaktır. En İyi Altı Başvurunun tümü,  konu ile ilgili olarak aynı ay içinde bilgilendirilecektir.

7.8 2018'in sonbaharında, Jürilerin her biri, Ulusal Yarışmanın her kategorinde en iyi birinci ve en iyi ikinci projesine sahip olduklarına karar verdikleri kişilere veya takımlara, ödüllerini verecektir. Bu aşamada 7.7'nin altındaki araştırma çalışmaları için kabul edilen görüşler dikkate alınacaktır.

8. Uluslararası Yarışma

8.1 Uluslararası Yarışma'da yarışabilmek için, Ulusal Yarışmanın En İyi Altı Sunumu, Proje Önerisini İngilizce olarak (eğer henüz İngilizce değilse) sunmalıdır.

8.2 Uluslararası Jüri, her Ulusal Yarışmada araştırma çalışması için kabul edilen En İyi Altı Sunum' u inceleyecektir. Uluslararası jüri, Aralık 2018 sonundan önce Uluslararası Kazananları seçecektir.

 9. İletişim

Her ülkenin yalnızca En İyi Altı Başvurusu ile temasa geçilecektir. Sadece Uluslararası Kazananlar ve Ulusal Kazananlara doğrudan bilgi verilecektir. HeidelbergCement, tekliflerinin başarılı olup olmadığını öğrenmek için tüm katılımcılarla iletişim kurmaya çalışacaktır.

10. Diskalifiye

10.1 Bu Şartlar ve Koşullardaki herhangi bir başka hükmün genelliğini sınırlamaksızın 5.3, 6.2 ve 6.3 bölümleri, bir Yarışmacı'nın yarışmadan diskalifiye edilebileceği gerekçelerdir.

10.2 Tüm yarışmacılar, maden sahasında herhangi bir çalışmaya başlamadan önce alana yönelik belirli sağlık ve güvenlik brifingi alacaklardır. Tüm yarışmacılar, ilgili maden sahasına özel sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine ve bu brifingte verilen şartlara uymak zorundadır. Sağlık ve güvenlik yönetmeliklerini takip etmeyen herhangi bir kişi derhal diskalifiye edilecektir

10.3 Yarışmayla doğrudan ilgili olmayan konularda proje masraflarına yönelik Mali Katkıyı kullanan herhangi bir yarışmacı, HeidelbergCement'ın takdirine bağlı olarak diskalifiye edilecek ve HeidelbergCement'ın takdirine bağlı olarak fonların tamamını veya bir kısmını iade etmekle yükümlü olacaktır.

10.4 Diskalifiye edilen herhangi bir Yarışmacı ödül alamaz.

10.5 Ödüllerin açıklanmasından bir (1) yıl sonra rekabet esnasında diskalifiye edilmesi gerektiği tespit edilen herhangi bir Yarışmacı, HeidelbergCement'ın takdirine bağlı olarak geriye dönük olarak diskalifiye edilebilir. Bu, herhangi bir Ödül veya diğer ödüllerin ellerinden alınmasını ve herhangi bir Ödülü veya Mali Katkı payını geri ödemekle yükümlü tutulmasını içerir. HeidelbergCement'in bu hakkı tamamen kendi takdirine bağlı olarak kullanılabilir.

11. Ödüller

11.1 Ulusal Kazananlar aşağıda belirtilen nakit ödülleri alacaklardır:

Bilimsel Araştırma Kategorisinde:

  • Birincilik Ödülü: 5000 €
  • İkincilik Ödülü:   2500 €

Sosyal Fayda Kategorisinde:

  • Birincilik Ödülü: 5000 €
  • İkincilik Ödülü:   2500 €

11.2 Uluslararası Kazananlar, kazandıkları Ulusal Ödüle ek olarak aşağıdaki nakit Ödüllerini alacaktır. Aşağıdaki kategorilerin her birinde 10000 € ödül verilecektir:

  • Biyoçeşitlilik Yönetimi
  • Habitat ve Türlerin Araştırılması
  • Maden Saha Sınırlarının Ötesinde Biyoçeşitlilik Yönetimi
  • Biyoçeşitlilik ve Eğitim
  • Maden Sahaları ile Yerel Toplulukları Birleştirmek
  • Öğrenci sınıfı projesi (ilk ve orta dereceli öğrenciler için)

En Büyük Ödül: En iyi projeye 30000 € verilecek.

11.3 "Öğrenci Projesi" ödülünün verilmesi amacıyla tüm bireylerin bir ilköğretim okuluna (veya eşdeğeri) ait olması gerekir. Hiç bir öğretmen, doktora adayı veya üniversite profesörü projede çalışamaz. Öğrenciler öğretmenlerinden ve eğitmenlerinden rehberlik ve geribildirim alabilirler, ancak tüm çalışmalar yalnızca öğrencilerin çalışması olmalıdır. HeidelbergCement, kendi takdirine bağlı olarak, sunulan proje ya da raporun öğrencilerin işi olmadığına inanıyorsa, proje bu ödül için uygun olmayacaktır.

11.4 Biyoçeşitlilik Proje Yarışması Ulusal Koordinatörü, fonların nasıl dağıtılacağına karar vermek için kazananlarla irtibat kuracaktır. Ulusal Yarışmanın, resmi para birimi olarak Euro'yu kullanmayan bir ülkede olması durumunda, tutarlar yerel para birimine çevrilecektir.

11.5 Ödül parası, yarışmacılara bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde dağıtılacaktır.

12 Fikri Mülkiyet ve Yayın Hakları

12.1 Yarışmaya katılmak için bir öneri sunarak, Yarışmacılar, tekliflerinin, projesinin ve nihai raporunun tüm bileşenlerini açıkça beyan ve taahhüt eder;
(i) orjinal eserlerdir ve;
(ii) telif hakları, ticari markalar, teknik bilgi, ticari sırlar veya patentler ile herhangi bir kişinin mahremiyetinin veya tanıtımının haklarını veya herhangi bir üçüncü tarafın başka herhangi bir hakkını da içeren herhangi bir fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediklerini kabul etmiş sayılırsınız. Herhangi bir fikri mülkiyet haklarının ihlali, başkasının fikrinin kullanılması veya herhangi bir biçimde intihali durumu; anında diskalifiye ve tüm ödüllerden, takdirlerden ve ikramiyelerden hakkını kaybetme sebebi olacaktır.
(iii) Tüm girdilerin tüm fikri mülkiyet hakları ve sınai mülkiyet hakları Yarışmacılarda kalacaktır, ancak HeidelbergCement'e teslim edilen fiziksel ve elektronik öğeler HeidelbergCement'in malı olacak ve Yarışmadan sonra iade edilmeyecektir. Bu, İşbu Şartlar ve Koşullar altında herhangi bir sebeple diskalifiye edilen herhangi bir Proje Teklifi, Proje Raporu veya diğer gönderimleri kapsar.
(iv) Bir teklif sunarak, yarışmacılar HeidelbergCement ve bağlı kuruluşlarına, Proje Teklifi, Proje Raporları ve diğer sunumları (ve bu öneride yer alan tüm bilgileri) HeidelbergCement'ın ve bağlı kuruluşlarının web sitesinde sergileme de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla, Jürinin, Yarışmacıya Ulusal veya Uluslararası ödül verebileceğinin ötesinde herhangi bir atıf veya tazminat ödemeden yayınlama, kullanma, kopyalama, değiştirme, dağıtma ve kamuya açıklama hakkı ve iznini verirler.
(v) Tüm yarışmacılar, HeidelbergCement ve bağlı kuruluşlarının, HeidelbergCement'in kendi önerileri ve son araştırma projelerinde yer alan araştırmanın sonuçlarını, herhangi bir atıf veya tazminat olmaksızın kullanabileceğini kabul ederler.

12.2 Yarışmacılar, web sitesinde yükledikleri tüm materyallerin, başka birinin sistemine zarar verebilecek veya gizlilik yasalarını ihlal edebilecek herhangi bir virüs, kötü amaçlı yazılım, casus yazılım veya benzeri herhangi bir elektronik programdan muaf olacağı konusunda hemfikir.

12.3 Yarışmacılar, bilerek veya bilmeyerek yüklediklerine bakılmaksızın 12.2'de açıklanan herhangi bir dosyanın yüklenmesinden kaynaklanan herhangi bir hasar için HeidelbergCement'ı kusursuz bir şekilde tazmin etmeyi ve bunları kınamamayı kabul ederler.

13. Diğer

13.1 HeidelbergCement, bu Şartlar ve Koşullar kapsamındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğü, tamamen sahip olduğu bağlı kuruluşa devretme hakkını saklı tutar. HeidelbergCement, bu Şartlar ve Koşullar uyarınca kendi takdirinin herhangi birisini veya tamamını, bir kişiye veya aracı olacak kişilere devredebilir.

13.2 Bir katılımcının küresel olarak nereye yerleştirildiğine bakılmaksızın, bu Şartlar ve Koşullar, Ulusal Yarışmaların gerçekleştiği ülkenin değil, Belçika Kanunlarına tabidir.

14. Gizlilik ve Google Analizleri

Bu Şart ve Koşulları kabul ederek, Biyoçeşitlilik Proje Yarışması web sitesinin ana sayfasının alt kısmında bulunan Tam Gizlilik Politika' sını da kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası, bu Şartlar ve Koşulların bir bölümünü oluşturur; ve bu Şartlar ve Koşulları kabul ederek, bilgilerinizi koruma konusunda HeidelbergCement Gizlilik Politikası'nın yeterliliğine onay verdiğinizi kabul edersiniz.

Bu web sitesi, Google Inc.'in ("Google") bir web analitiği hizmeti olan Google Analiz'i kullanmaktadır. Google Analizi, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanma şeklinizi analiz etmenizi sağlayan metin dosyaları olan "çerezleri" kullanır. Bu web sitesini (IP adresiniz dahil) kullanmanız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler, ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve burada depolanır. Google, kişisel bilgilerin AB'den alınması ve korunması için ABD Güvenli liman programıyla uyumluluğunu onaylamıştır. Google bu bilgileri, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi faaliyetleri hakkında rapor çıkarmak ve web sitesi ve İnternet kullanımı ile ilişkili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Gerekirse, Google bu bilgileri üçüncü şahıslara, yasalarca zorunlu kılıyorsa veya üçüncü taraflar Google adına bu bilgileri işlerse de aktaracaktır. Google, IP adresinizi Google tarafından tutulan diğer verilerle bağlantılandırmaz. Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerezleri yüklemeyi reddedebilirsiniz; Ancak, bunu yaparsanız, bu web sitesinin tam işlevlerini kullanamayabileceğinizi unutmayın. Bu Şartlar ve Koşullar'ı kabul ederek, Google tarafından yukarıda açıklanan şekilde ve amaçlarla toplanan verilerin işlenmesine onay vermiş olursunuz.