HeidelbergCement, Sürdürülebilir Kalkınma Dünya İş Konseyi (WBCSD) 'ne ait olan "Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi" (CSI) üyesi olarak, 2020 Biyolojik Çeşitlilik Hedefleri'nde aşağıdaki iki KPI'yi uygulamaya koymuştur:

  • KPI 1: Bir restorasyon planı olan aktif işletme altındaki maden sahalarının yüzdesi.
  • KPI 2: Biyoçeşitlilik yönetim planlarının aktif olarak uygulandığı yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip alanların yüzdesi (GRI EN11'e göre tanımlanmıştır) *

*Bunu hesaplamak için, GRI I yönergeleri tarafından tanımlanan yüksek biyoçeşitlilik değeri için belirlenmiş alanlarda bulunan veya bunlara bitişik olan aktif ocakların sayısına ilişkin verileri de toplarız.

Bu göstergelere ek olarak, HeidelbergCement 2010 yılında yerel şirketlerin kendi alanlarındaki biyoçeşitliliği izlemek ve restorasyon eylemlerinin başarısını değerlendirmek için kullanabileceği ek bir yaşam alanı ve tür odaklı önlemler geliştirdi. 

 

Habİtatlara özel göstergeler

Başlik Tanim
Habitatlar Maden çıkarma sahası / maden çıkarma alanı (hektar olarak) başına habitatların sayısı
Kullanım sonrası Kullanım sonrası doğanın korunması ile birlikte maden çıkarma sahasının alanı (hektar olarak) / kullanım sonrası ekili alan ile birlikte maden çıkarma sahasının alanı (hektar olarak) / maden çıkarma sahasının alanı (hektar olarak)
Boş yaşam alanları (Vanderbiyotoplar) Bir maden çıkarma sahasındaki vanderbiyotopların alanı (hektar olarak) / maden çıkarma sahasının alanı (hektar olarak)

Türlere özel göstergeler

Başlik Tanim
A Bitki türlerinin sayısı Maden çıkarma sahasındaki bitki türlerinin sayısı / maden çıkarma sahasının alanı (hektar olarak)
B Bitki türlerinin sayısı Maden çıkarma sahasındaki bitki türlerinin sayısı / çevredeki bitki türlerinin sayısı
A Hayvan türlerinin sayısı Maden çıkarma sahasındaki seçilmiş hayvan gruplarının sayısı / maden çıkarma sahasının alanı (hektar olarak)
B Hayvan türlerinin sayısı Maden çıkarma sahasındaki seçilmiş hayvan gruplarının sayısı / çevredeki seçilmiş hayvan gruplarının sayısı
A Tehlikedeki Türler Verilen taksokosenoz bazlı türlerin listesindeki türlerin sayısı / Aynı verilen taksokosenoz bazlı türlerin listesindeki türlerin toplam sayısı
B Tehlikedeki Türler Bir maden çıkarma sahasındaki tehlikedeki türlerin sayısı / Çevredeki tehlikedeki türlerin sayısı
Türlerin Eylem Planlarının Türleri Türlerin Eylem Planlarının türlerinin meydana gelişi ve/veya şahısların sayısı