HeidelbergCement, Natura 2000 alanları içerisinde veya yakınında bulunan, Avrupa’daki tüm maden çıkarma sahaları için 2009 yılından beri Biyolojik Çeşitlilik Yönetim Planları (BMP) konseptini geliştirmektedir.  BMP projesi, bir maden sahasının çeşitli habitat türlerine yönelik haritalamayı ve değerlendirmeyi kapsamaktadır. Yönetim önlemleri, mineral ve ham madde çıkarma gereksinimleri dikkate alınarak odak noktası olan habitatların ve onların ilgili canlı türlerinin gelecekte desteklenmesi ve korunması için geliştirilmiştir ve uygulanmıştır. Bu BMP’ler sayesinde bitki ve hayvan türlerine ilişkin faaliyetlerimizin etkisi ölçülebilir ve tahmin edilebilir hale gelmiştir.