20 Avrupa ve Orta Asya ülkesinde bulunan 425 HeidelbergCement maden sahasında 2013 yılında BirdLife International tarafından yapılan bir Yakınlık Çalışması’na göre, 153’ten fazla sahanın, Natura 2000 alanı, Önemli Kuş Alanları, Uluslararası koruma alanı veya Ulusal koruma alanının 1 KM yakınında yer aldığı belirlenmiştir.

Küresel ölçekte HeidelbergCement tarafından yönetilen kireçtaşı ocaklarının % 28’i ve agrega ocaklarının % 22’si, biyoçeşitlilik değeri yüksek olan alanlarda yer almaktadır.

Taş ocağının yönetimi açısından her bir sahadaki biyoçeşitlilik özelliklerinin bir araya getirilmesi amacı ile HeidelbergCement tarafından 2009 yılında Biyoçeşitlilik Yönetim Planları kavramı geliştirilmiştir. Buna ilave olarak Grup, çıkarma öncesi, esnası ve sonrasında biyoçeşitliliğin ölçülmesi ve kontrol edilmesinde taş ocağı müdürlerine yardımcı olacak kendisine ait bir dizi gösterge oluşturmuştur.