Ortaklıklar, modern restorasyon konseptlerinin başarısının anahtarıdır. Lisanslama makamları, genel olarak toplum ve doğa koruma grupları gibi paydaşlarla işbirliği, maden sahalarındaki biyolojik çeşitliliği arttırma imkânlarına ilişkin farkındalık oluşturmaktadırlar.

BirdLife International

HeidelbergCement iştiraklerinin yerel / ulusal düzeylerde yaptıkları sayısız ortaklığa ek olarak, HeidelbergCement 2011 yılında BirdLife International ile bir Avrupa ortaklığı başlattı. 2014 yılında bu ortaklık Afrika ve Asya'ya yayılmıştır. Ana projelerimizden biri, biyolojik çeşitlilik açısından yüksek değer alanıyla Avrupa'daki, Asya'daki ve Afrika'daki tüm maden sahalarımızı değerlendirmek olmuştur. Bu uygulama sayesinde, etkilerimizi daha iyi değerlendirerek gerçekleştirebileceğimiz aksiyonlarımıza öncelik vermeyi başardık.

2012 yılından bu yana, ulusal BirdLife Ortaklarıyla birlikte 20'yi aşkın ortak işbirliği projesi ve ortaklığı imzalanmıştır. Ayrıca, üniversiteler ve çevre STK'ları ile yapılan çeşitli anlaşmalar da bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi:

Biodiversity in Good Company

HeidelbergCement, 2008 yılından beri Biodiversity in Good Company üyesidir. Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu (CoP 9) Taraflarının 9. Konferansı esnasında başlatılan bu girişim, yönetim sistemlerine biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımının dâhil edilmesi için şirketleri teşvik ederek özel sektörün katılımının artırılmasını ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını amaçlamaktadır.

Biyoçeşitlilik yönetiminin HeidelbergCement'te uygulanmasına yönelik iç tüzüğümüz, 2009 yılında bu imzayı müteakip hazırlanmış ve sektörümüzün diğer şirketleri için yolu aydınlatmıştır.  O tarihten bu yana istikrarlı biyoçeşitlilik yönetimi uygulamalarının, anlamlı göstergelerin ve eylem planlarının uygulanmasını amaçlayan birçok proje işletim birimlerimiz tarafından uygulanmaktadır.  

Bu faaliyetler dünya çapında artmaya devam edecektir ki böylelikle HeidelbergCement, süregelen biyoçeşitlilik kaybı ile mücadele etmek ve biyoçeşitlilik yönetiminde sektöre liderlik etmek için fiili olarak kendi üzerine düşeni yapabilsin.