Habitat olarak maden ocakları

Minerallerin çıkarılması esnasında doğayı ve peyzajı değiştiririz. Madencilik faaliyetlerimiz büyük bir ciddiyetle gerçekleştirilmekte ve sahanın mevcut biyoçeşitliliği dikkate alınmaktadır. Madencilik faaliyetleri esnasında gelişen farklı habitatlar sayesinde aslına pek çok hayvan ve bitki madencilik faaliyetlerimizden faydalanmaktadır.

Bu ekolojik nişler, hayvanlar ve bitkiler için taş ocaklarımızın dışında nadiren bulunmakta olan alanlar sağlamaktadır. Bu türlere bazı örnekler aşağıda verilmiştir: Kum Kırlangıcı, Arıkuşu, Puhu Kuşu ve Gökdoğan, Sarı Göbekli Kurbağa, Haçlı Karakurbağası ve aynı zamanda Arı Sümbülü ve nadir bulunan diğer sümbüller.

Madencilik çalışmaları için alan tespiti yapılmadan önce HeidelbergCement tarafından çevre etki değerlendirmesi yapılmaktadır. Detaylı bir kullanım sonrası plan, yetkilendirme prosedürünün bir parçasıdır ve rehabilitasyon ve yeniden doğallaşma gibi yeni kavramları bir araya getirmektedir. Değerli habitatların korunması ve değerinin artırılması sonucunda taş ocağı çevresindeki doğal flora ve fauna da korunmaktadır.

Benzersiz yaşam koşullarına sahip habitatlar

Taş ocağının yeniden doğallaşması ve rehabilitasyonunun uygun şekilde gerçekleştirilmesi için farklı habitatlara ve onların yaşam koşullarına aşina olmak önemlidir. Farklı hayvanların ve bitkilerin yaşam alanları aşağıdaki gruplara ayrılmıştır: