Maden çıkarma alanlarındaki mekansal değişiklikler, hayvanlar ve bitkiler için gelişme alanı oluşturabilir. Bu alanlar farklı yaştadır, farklı yapıları bulunmaktadır ve bir diğeri ile yakından bağlantılıdır (ardıl alanlar). Minerallerin bu alanlardan birinden tekrar çıkarılması sonrasında başka bir yerde o mineral ikame olmaktadır. Madencilikten etkilenen ve madencilik faaliyetleri neticesinde azalmaya başlayan, hayvanları ve bitkileri ile birlikte biyotoplar da bu şekilde maden sahasında "dolaşmaktadır".  Sürekli olarak yeniden gelişen bu ardıl alanlara vanderbiyotoplar adı verilmektedir.

Vanderbiyotoplar, çeşitli müthiş yapıların gelişmesine olanak sağlamakta, nadir görülen bitki ve hayvan türleri de bu alanlara yerleşebilmektedir. Maden çıkarma süreci esnasında çok kısa süreliğine görünen, bitki örtüsü veya ağır araçların izlerini taşımayan, sığ, geçici su kaynakları Sarı Göbekli Kurbağa veya Yeşil Kurbağa gibi bazı amfibiler için tipik vanderbiyotoplardır.  Devam eden maden çıkarma faaliyetleri esnasında Halkalı Küçük Cılıbıt, yakınında geçici su kaynaklarının olması koşulu ile bitkisiz kayalık alanlar, taşlar veya bakir topraklar üzerinde mutlu bir şekilde yuvasını kuracaktır.